søndag den 15. april 2012

Gruppearbejde i en wiki

Ide til grupperoller, når elever anvender en wiki i undervisningen i forbindelse med gruppearbejde
Vælg en:


1) Webansvarlig:
 • som sikrer, at alle i gruppen løbende skriver og redigerer i wikien
 • som sikrer, at man i ”page-feltet” holder sig til emnet
 • som sikrer, at man anvender ”Comment-feltet” til spørgsmål, overvejelser, forslag, tanker og ideer
2) Inspirationsansvarlig
 • som sikrer, at alle i gruppen løbende orienterer sig i de andre gruppers sider og får inspiration herfra og skriver det i comment-feltet
 •  
3) En strukturansvarlig
 • som sikrer, at alle i gruppen løbende arbejder med wikiens struktur og opbygning (fx links og mapper).
 • som tager kontakt til læreren, når der er brug for teknisk assistance (det kan fx skrives nede i kommentarfeltet under selve siden)
4) En tidsansvarlig
 • som sikrer, 
 • at gruppen bliver færdig til tiden
 • som sikrer, at gruppen får lektier for
 • som sikrer, at der i begyndelsen af hvert modul udarbejdes en deadline for, hvad man skal nå i modulet
 • som sikrer, at der bliver holdt pause

5) En mødeordstyrer
 • som sikrer, at alle i gruppen kommer til orde, når man holder møder
 • som sikrer, at fokus bliver på wikien og emnet 
 • som sikrer, at alle holder en god tone, når man taler sammen


Ingen kommentarer:

Send en kommentar