onsdag den 4. april 2012

Gaming, dansk stx og analysemodel

Gaming i dansk stx - en værktøjskasse under udarbejdelse

Spil er flere genrer, og her forholder jeg mig kun til spil, hvor der er tale om en egentlig handling. Fordi der i arbejdet med spil indgår mange forskellige elementer, kan man reelt hente ideer til en analyse fra mange andre genrer: film, litteratur, billeder etc.

Nedenstående værktøjskasse er langt fra fuldstændig, muligvis tænker jeg stadig for traditionelt analytisk, og jeg vil løbende arbejde videre med værktøjskassen, men den skulle gerne give ideer til, hvad man kan arbejde med. Hvis man skal arbejde videre med analyse, kan jeg anbefale Tekstanalyse.dk fra Systime, hvor man kan få mere inspiration.


Ideer til analysen:


 • Faktaoplysninger
  • Udviklet til PC, Xbox, Wii eller andet?
  • Spil udviklet til underholdning, salg af produkt eller andet?
  • Er spillet udviklet som spil eller er der tale om adaptation/spilmatisering? (fx fra film til spil)
 • Et kort resumé af handlingen
 • Genre
  • fx. Action Adventure, Fantasy etc.
  • Perspektiver til din viden om genrer indenfor film og litteratur - sammenlign fx med Eventyr/Fantasy - hvilke forskelle og hvilke ligheder er der?
 • Komposition
 • Fokus/Synsvinkel
 • Lys/skygge
 • Farver
 • (Tale)
 • Lyd og musik 
 • Spillerens rolle(r) 
  • Hvilken rolle har du i spillet. Vælger du selv? Skaber du selv en Avatar, dele af din figur, eller er din rolle valgt af spillet? Hvilken bevægelsesfrihed/beslutningsfrihed har man som spiller.
  • Hvor mange spillere kan spille sammen, og hvordan påvirker spillerantallet spillernes roller?
 • Fysisk miljø
  • Karakteriser miljøet. Er det et realistisk genkendeligt miljø; et dystopisk univers eller ...?
  • Overvej om det fysiske miljø typisk for netop denne genre spil, eller om det skiller sig ud.
  • Overvej om det fysiske miljø kan perspektiveres i forhold til litteratur og film.
 • Historisk tid
  • Karakteriser den historiske tid i spillet.
  • Overvej om du kan perspektivere den historiske tid i forhold til litteratur og film.
 • Spillets øvrige karakterer (NPC = not player/not playable character)
  • Giv en karakteristik af persongalleriet/spillets karakterer - vær her opmærksom på, om der er tale om typer eller om spillets karakterer er i stand til at udvikle sig gennem spillet. 
  • Overvej om spillets karakterer er faste typer i forhold til spillets genre eller om de skiller sig ud.
  • Overvej om spillets karakterer kan perspektiveres til karakterer inden for litteratur og film.
 • Tema og motiv
  • Overvej om der er et overordnet tema for spillet eller om der er tale om mindre motiver.
  • Karakteriser tema/motiv
  • Overvej om tema/motiv er typis for spillets genre, eller om det adskiller sig fra andre spil i samme genre.
  • Overvej om tema/motiv går igen inden for litteratur og film.
 • Yderligere perspektivering
  • Find anmeldelser af spillet og vurder de krav anmelderne stiller til spillet
  • Intertekstualitet - Perspektiver til andre spil - Optræder der filmcitater, spilcitater mv.? Hvorfor og hvordan indgår det i spillet?


 Didaktiske overvejelser:


Hvis man i samarbejde med engelsk lader elever oversætte dele af teksten til dansk, vil denne del kunne indgå i en sproglig analyse fx med fokus på oversættelser og oversættelsens betydning - dette kan indgå mere fokuseret, hvis man samarbejder med andre sprogfag. 
Hvis der er tale om adaption/ spilmatisering kan det oversatte sammenlignes med oversættelsen i den roman/film som spillet er baseret på. 
Hvis der er tale om materiale, som også findes oversat til andre sprog, kan man arbejde med andre problemstillinger i forbindelse med oversættelser. Et eksempel er Harry Potter, hvor navnene er betydningsbærende, hvorfor det kan volde problemer at oversætte til dansk, tysk mv.

Arbejdet med spil - forskellige muligheder for tilrettelæggelse:

 • Matrix-grupper, hvor grupperne arbejder med forskellige temaer og efterfølgende fremlægger for hinanden
 • Fra spil til mundtlighed - Brug CL-strukturer fx dobbeltcirkler til gennemgang af analysen.
 • Skriv en anmeldelse af et spil, sammenlign anmeldelserne
 • Udarbejd en blog - lad eleverne skrive kommentarer til hinandens blogs
 • Lad eleverne arbjede mere induktivt ved at lade dem selv udarbejde en analysemodel, som passer til netop det spil, de har arbejdet med.

Ideer til flerfagligt samarbejde:


Man kan samarbejde med andre fag om det overordnede tema og fx arbejde med Fantasy, Science Fiction, Mafia eller meget andet.

 • Et eksempel er Mafiaen - hvor man kan arbejde med Italien og/eller USA og sammenligne de konsekvenser mafiaen har/har haft for den samfundsmæssige udvikling. Det vil her være muligt at arbejde med sagprosa, romaner, filmatiseringer, tv-serier, dokumentarudsendelser, historiske kilder mv. og koble sammen med spillet Mafia2.


Der er en lang række muligheder og i år, hvor temaet for AT er katastrofen, er der også her mulighed for at finde ideer til flerfagligt samarbejde.

Endvidere kan man samarbejde om særlige dele af analysen:

Almen sprogforståelse
Se under "Didaktiske overvejelser"

Engelsk:
Tale - eftersom spil som hovedregel er på engelsk, kommer dette punkt kun i spil, hvis der indgår et samarbejde med faget engelsk.
Lad eleverne oversætte dele af dialogen, teksten til dansk.

Tysk:
Hvis temaet for undervisningen er Fantasy, skal man være opmærksom på Cornelia Funke, som er den mest kendte tyske Fantasy-forfatter. http://www.corneliafunkefans.com/de På dansk er de mest kendte romaner Blækhjerte-serien samt Reckless. Desuden er det oplagt at trække tråde tilbage til brødrene Grimm. 1000 Märchen Tyskforlaget har også en udgivelse med eventyr: Zauberspiegel
Der findes en del tyske spilproducenter, og fx har Bigpoint en hjemmeside, hvor man kan spille Online-spil med tysk tekst gratis. Her er mulighed for at kommunikere via Skype undervejs. Vær dog opmærksom på, at spillene her kræver en pc: http://de.bigpoint.com/

Goethe-instituttet har desuden udarbejdet et enkelt spil til iPad, som man kan arbejde med, hvis det overordnede tema er spil.

Fransk:
Man kan eksempelvis samarbejde med fransk i forbindelse med Tintin, som også findes som spil. Dog er spilanmelderne ikke ubetinget begejstrede for spillet.

Musik
Lyd og musik - Punktet her er ret oplagt at gøre ekstra ud af, hvis man har en studieretning med musik, så her er der også mulighed for samarbejde med musikfaget

Drama:
Spillerens rolle(r) - I forbindelse med rollespil burde der være samarbejdsmuligheder med faget drama. Overvej om dele af spillet ville kunne dramatiseres i klassen. Her ville man efterfølgende som dansklærer kunne arbejde med transaktionsanalyse.

Historisk tid:
Hvis et spil foregår i en genkendelig tid, bør man kunne samarbejde med faget historie og se kildekritisk på den tid, som indgår i spillet.

Billedkunst:
Lys, skygge, farver etc.
Jeg er ikke klar over, om der findes spil med en analyserbar handling, hvor det også er muligt selv at være medskabende i forhold til de fysiske rammer i spillet.

Mediefag:
De filmiske virkemidler herunder også kompositionen kan man evt se på i et samarbejde med mediefag. Her er også mulighed for at samarbejde om emner som fx Fantasy i forskellige medier.

Links:
Idekatalog fra Mathias Poulsen
Lån spil på biblioteket (udvalget er dog ikke helt stort nok)

1 kommentar: