lørdag den 23. november 2013

Karaktergivning

Flere gange om året skal vores elever have standpunktskarakterer. I den forbindelse er det ofte en god ide at skrive en kommentar til eleverne, men tænk dig godt om.

Mit arbejde gør, at jeg af og til får et indblik i, hvad der kan skabe misforståelser mellem lærere og elever. Disse misforståelser kan man sagtens udgå.

"Du skal være mere aktiv i timerne" er en af de kommentarer, man ofte ser i kommentarfeltet - og ja - der er naturligvis god grund til, at eleven skal være aktiv. Eksempelvis er det svært at blive bedre til spansk, hvis man ikke får det talt i timerne. Et andet kommentareksempel er "Husk at læse lektier".
Netop denne type kommentarer skal man som lærer undgå i kommentarfeltet. Det giver nemlig eleverne et indtryk af, at vi vurderer dem på et forkert grundlag. Vi skal vurdere deres faglige niveau og ikke, om de har læst lektier, eller om de konstant sidder med hånden oppe.
Det kan for en skole være svært at forsvare, hvis en elev klager over en karakter, hvis læreren netop har kommenteret på denne måde.

Ovenstående er et udtryk for, at man som lærer kommer til at blande summativ og formativ evaluering sammen.

Summativ evaluering: 

Her skal man opsummere, hvad eleven kan. Man måler elevens resultater, og karaktererne er netop et udtryk for en summativ evaluering. Man kan også udtrykke en summativ evaluering med andet end tal, og her er formuleringerne fra karakterbekendtgørelsen for stx kapitel 1 et godt eksempel.

Formativ evaluering: 

Her ser man på elevens lærings- og udviklingsmuligheder. Denne evalueringstype benyttes, når man giver eleven anvisninger, så han/hun får at vide, hvad vedkommende skal gøre fremadrettet. Et eksempel fra sprogfag kan være: "du kan forbedre dig ved at være mere fagligt aktiv i timerne, så du får trænet sproget"

Standpunktskarakterer:

Som ovenfor nævnt er dette et udtryk for summativ evaluering, men karaktererne kan nemt komme til at fremstå som en blanding hos modtageren, hvis de skriftlige kommentarer er formative. Kommentarerne vil af eleverne nemlig blive læst som om de er et udtryk for, hvad man er blevet bedømt på. Mit råd er derfor, at man undgår sammenblandingen af summativ og formativ evaluering.
Eftersom man skal vurderes i forhold til fagets mål, kan jeg anbefale, at det også er fagets mål, man går ud fra, når man skriver i kommentarfeltet. Et eksempel fra faget dansk er, at man skal se på om eleven kan "udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst ..." (fra STX-bekendtgørelsen bilag 15).
Ved at henvise til fagets mål hjælper man eleverne til at forstå, hvad man måler dem på. Det bliver altså lettere at forstå karakteren - også når de sætter sig til at sammenligne med hinanden.
Desuden sikrer du, at eleverne opfatter karaktererne som både forståelige og retfærdige.