søndag den 4. marts 2012

Papirløst forsøg

2 stx-klasser deltager i et papirløst forsøg og her i dette indlæg vil jeg løbende opsamle nogle erfaringer 

Hvornår kan man påtage sig at undervise papirløst?
I øjeblikket er vi ved at indsamle erfaringer, inden vi sætter nye forsøg i gang fra august 2012.
Nogle mener, at man skal have stor IT-erfaring, inden man går i gang som papirløs underviser, men vores erfaringer viser, at forsøget nærmest fungerer som et stort efteruddannelseskursus.
En række af vores papirløse undervisere opfattede slet ikke sig selv om undervisere med særligt kendskab til IT, inden de kom i gang.
I dag opfattes de af kollegerne som lærere med særlige IT-kompetencer - som specialister i IT og didaktik.

Matematik
Ved skoleårets begyndelse gav det problemer, at alle elever på skolen skal anvende TI Nspire i matematik. Progammet er svært at rette i, når alle elever skal aflevere elektronisk, men det er løst. Eleverne afleverer i pdf-format, og herefter kan lærerne rette opgaverne. Det fungerer på tværs af platforme. 
Nu er nogle af matematiklærerne klar til at eksperimentere med wikien fra PBworks, som nogle af humanisterne benytter, fordi det har vist sig, at wikien kan læse latex.
Desuden har faglærerne besluttet at tilmelde de to klasser til forsøg med digital eksamen, som hører under UVM.

Skriftlige afleveringer:
Et af vores problemer i starten var koblingen til Lectio. Det er normalt smart, at vi kan hente en hel klasses afleveringer i en zip-fil, men hvis en aflevering består af flere dokumenter, henter man kun den sidst uploadede opgave.
Vi har på skolen adgang til at anvende Urkund, så vi sender de elektroniske afleveringer gennem for at tjekke evt. snyd.

Sociale medier:

En underviser anvender i vid udstrækning FaceBook i spanskundervisningen. I hendes timer må eleverne være på FB alt det de vil, så længe de kun skriver på spansk.
Fordi de to klasser har en wiki, havner en del af kommunikationen der, hvorfor det mest er den form underviserne anvender. 

Tablet:
Sideløbende har vi forsøg med tablets. To undervisere har fået udleveret en Samsung, mens ti undervisere leger med iPad. Et hit blandt disse apps er iAnnotate, hvor man kan rette i pdf-filer.

Andre apps:
Mailvu (som egentlig er til iPhone), som er en app til afsendelse af videomail
Bluefire Reader, så man kan låne bøger på biblioteket via ereolen
ReStudy, som dog kræver, at man har adgang til ReStudy via et abonnement på skolen.
Diigo, så man kan finde de overstregninger mv. man har udarbejdet via computeren
Prezi Viewer, hvis man har udarbejdet præsentationer via Prezi
Penultimate til noter ved hjælp af en stylus
Instapaper, hvor der er en read later-funktion, som kan bruges fx i twitter
TED
Webnotes - hvor man kan tage noter, mens man surfer via en delt skærm
Paper 53, hvor man kan tegne fx med akvarel
MindMeister, som man kan bruge til udarbejdelse af mindmaps
Twitter
WordPress, hvis man skal opdagere en blog via iPad
PDF Expert, hvor man kan rette opgaver afleveret i pdf-format
Twiner, hvor skærmen deles i to, så man kan surfe på to sider på samme tid.

Wiki:
Klasserne benytter hver sin wiki, og flere undervisere oplever, at samarbejdet mellem lærerne på tværs af fag øges, fordi det nu er muligt at se hinanden over skulderen. Man kan følge med i hinandens undervisning og inspirere hinanden. Vi har valgt PBWorks, fordi den er så let at anvende, at man ikke behøver sætte sig ind i, hvordan det skal sættes op eller lignende.