tirsdag den 13. november 2012

stx: Vigtig eksamensændring


Det ser ud til, at vi fremover kan lade eleverne få fuld adgang til i-bøger og e-bøger til eksamen. Det er en væsentlig forandring, som alle ikke nødvendigvis er opmærksomme på. Derfor dette lille og ret hurtige blogindlæg, da jeg har lidt for lidt plads på twitter:
  • Der er i den nye eksamensbekendtgørelse tilføjet et stk 2 til §15, som tillader brug af internettet, og herved er det ikke længere umuligt for eleverne at bruge deres i- og e-bøger til eksamen jf. nedenstående:
  • § 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.
  •  
  • Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

Du kan også læse det her i selve eksamensbekendtgørelsen: bekendtgørelsen 

lørdag den 3. november 2012

Det selvbiografiske

Det selvbiografiske i faget dansk

Skal man arbejde med det selvbiografiske i faget dansk, kan jeg som grundbog anbefale "Livsværk" fra dansklærerforeningen. Der er tale om en antologi, hvor man både kan læse noget generelt om den selvbiografiske genre samt læse konkrete tekstuddrag.
Bogen er dog udgivet for et par år siden, så det er oplagt at inddrage andre forfattere som fx:

Maja Lee Langvad: "Find Holger Danske"
Dette værk, som handler om adoption, identitet og danskhed, befinder sig på grænsen mellem forskellige genrer: Der er lyriske elementer, der er spørgeskemaer og meget andet, som gør, at de litterære genrer overskrides.

Janus Kodal: "Sort/Hvid+"
Dette værk er bygget op som om der er i gammelt kamerasprog er et negativ på den ene side og et positivbillede på den anden.
På en side præsenteres man for en fotografisk beskrivelse af et sted (fx et klasselokale), mens man på modsatte side præsenteres for oplevelsen af det samme sted (fx oplevelsen og begivenheder i samme klasselokale). Der er samtidig tale om en beskrivelse af barndomserindringer.
Fordi Janus Kodal tager udgangspunkt i fotografiet, er værket særdeles interessant i relation til arbejdet med medier i øvrigt. Det er eksempelvis oplagt at arbejde med begreber som perspektiv og synsvinkel og forskellen mellem det man husker og det man mener at kunne huske.

Endvidere vil jeg anbefale, at man inddrager nyere medier som fx "Yderst hemmeligt" af Trine Layer, som man gratis kan downloade. Der er ikke tale om et helt almindeligt computerspil, men et værk som arbejder på tværs af platforme og kendte genrer. Det er selvbiografisk og kan også anvendes i arbejdet med dokumentargenren. Spillet er noget af det mest spændende, jeg længe har arbejdet med, selvom vi har haft en del tekniske problemer, fordi det både kræver brug af en computer og en mobiltelefon.
T forsøger at undersøge, hvad hendes far foretog sig i efterretningstjenesten under den kolde krig. Omdrejningspunktet er kommunikationen og vanskeligheden med at få oplysninger. Der er ikke tale om et enkelt spil, men hvornår har det været enkelt at få oplysninger om, hvad der foregår i efterretningstjenesten?

Selv har jeg bedt mine elever om, at de ikke blot udarbejder private noter til eget brug, men i stedet skriver på en blog, så deres viden om det selvbiografiske løbende bliver tilgængeligt for andre. Grupperne læser forskelligt materiale om emnet, så deres blogs, skulle meget gerne falde helt forskelligt ud. Den ene gruppe har i valg af baggrund været meget inspireret af computerspillet: "Yderst hemmeligt". Klassen er ikke så langt med deres blogs endnu, men et par eksempler kan læses her: http://miltseks.wordpress.com
http://sofiebondethiellesen.wordpress.com/
http://jjarl.blogspot.dk/
http://nhublog.wordpress.com/
http://asbjrnbbsn.blogspot.dk/
http://aidiemnguyen.blogspot.dk/

Hvis man i øvrigt har lyst til at arbejde med computerspil i undervisningen, kan jeg anbefale den blog, som hedder Spil i skolen, hvor flere skiftende bidragsydere skriver om konkrete erfaringer  med spil i skolen. Jeg regner med, at der snart kommer nye indlæg.