lørdag den 15. september 2012

Mobning og forældrereaktion

Normalt blogger jeg aldrig om mig selv - og slet ikke om mine barndomsoplevelser, men denne historie er for god og kan måske give en idé til nogle forældre, hvor børnene er udsat for mobning.

Det centrale i denne historie er, hvordan min far reagerede på mobningen - en reaktion som betød, at mobningen holdt op, men faktisk har jeg først for nyligt fået historien at vide.

Som barn blev jeg helt fast mobbet af den samme dreng i bussen til og fra skole. Der var fortrinsvist tale om verbal mobning - men ikke kun. Min mor kom fra det danske mindretal i Sydslesvig, og en af de ting jeg derfor blev kaldt, var "naziunge".
Jeg ville naturligvis ikke have, at mine forældre reagerede, fordi jeg så var bange for, at mobningen ville blive værre, og jeg var virkelig bange for drengen. Det er så også årsagen til, at jeg ikke vidste, at min far reagerede.

Min far tog hjem til familien og talte med både drengen og hans forældre. Min far fortalte, at det var tydeligt at den pågældende dreng var meget forelsket i mig, men at han åbenbart ikke rigtig kunne finde ud af at komme i kontakt med mig på en hensigtsmæssig møde. Hvis han gerne ville lære mig at kende, var han meget velkommen til at komme på besøg hjemme hos os.

Resultatet var, at drengen fangede pointen. Hvis han mobbede mig, troede alle, at han var forelsket i mig, og findes der noget værre?

onsdag den 12. september 2012

Videndeling

Som medlem af ledelsen ved et større gymnasium og HF-kursus, mener jeg godt, jeg kan tillade mig at skrive lidt om, hvad en ledelse bør gøre for at skabe mulighed for videndeling. Dog vil jeg gerne pointere, at jeg lige her kun udtaler mig som privatperson.

Faktisk mener jeg, at vi som ledelse har pligt til at tænke over, hvordan vi kan skabe rammer for samarbejde og videndeling.
Vi er forskellige og vores behov for videndeling er derfor også forskelligt. Vi bør derfor overveje følgende:

 • Hvordan får vi nogle af vores ansatte, et fag og/eller en gruppe til at blogge om egen undervisning og erfaring? 
 • Hvordan får vi nogle af vores ansatte til blive en del af #skolechat på Twitter?
 • Hvordan får vi etableret rum og rammer for videndeling for de nye med begrænset pædagogisk erfaring?
  • fx som i mit tidligere nævnte pædagogisk forum
 • Hvordan skaber vi rum og rammer internt til løbende videndeling?
  • fx Workshops hvor erfaringer deles på tværs af faggrænser
  • Temadage
 • Skal vi have en overordnet kursus og efteruddannelsespolitik, hvor fokus fremover i højere grad fokuserer på videndeling?

tirsdag den 11. september 2012

Pædagogisk forum

Ved min skole (Aabenraa Statsskole) har vi oprettet et pædagogisk forum for pædagogikumkandidater og nyansatte uden pædagogikum (fx årsvikarer eller ansatte, som først kommer i pædagogikum år to.

Pædagogisk forum mødes ca. en gang om måneden, og en af vores meget erfarne undervisere står for møderne.

Dette forum bruges både til videndeling mellem deltagerne og er også et sted, hvor man kan få værktøjer til, hvordan man kan skabe variation i undervisningen, hvad man skal være opmærksom på, når man når til karaktergivning og meget andet.

Vores tilbud er et supplement til og ikke en erstatning for modtagelsen af nyansatte. Pædagogikumkandidaterne har naturligvis en vejleder, og de nyansatte har faglige mentorer, men i pædagogisk forum er der mere plads til intern diskussion og mere generelle pædagogiske spørgsmål.

Deltagerne i de sidste par års pædagogiske forum har sat særdeles stor pris på dette tilbud, og det er noget vi også vil fortsætte med fremover. Det skaber et rum til videndeling, og som ny i undervisningen kan det være svært at vide, hvilke spørgsmål man skal stille, derfor er det godt at være flere nye sammen.

Vores skole er ret stor, og på mindre skoler kan det måske være svært at samle et helt pædagogisk forum, men hvorfor ikke samarbejde med naboskolen?