onsdag den 12. september 2012

Videndeling

Som medlem af ledelsen ved et større gymnasium og HF-kursus, mener jeg godt, jeg kan tillade mig at skrive lidt om, hvad en ledelse bør gøre for at skabe mulighed for videndeling. Dog vil jeg gerne pointere, at jeg lige her kun udtaler mig som privatperson.

Faktisk mener jeg, at vi som ledelse har pligt til at tænke over, hvordan vi kan skabe rammer for samarbejde og videndeling.
Vi er forskellige og vores behov for videndeling er derfor også forskelligt. Vi bør derfor overveje følgende:

 • Hvordan får vi nogle af vores ansatte, et fag og/eller en gruppe til at blogge om egen undervisning og erfaring? 
 • Hvordan får vi nogle af vores ansatte til blive en del af #skolechat på Twitter?
 • Hvordan får vi etableret rum og rammer for videndeling for de nye med begrænset pædagogisk erfaring?
  • fx som i mit tidligere nævnte pædagogisk forum
 • Hvordan skaber vi rum og rammer internt til løbende videndeling?
  • fx Workshops hvor erfaringer deles på tværs af faggrænser
  • Temadage
 • Skal vi have en overordnet kursus og efteruddannelsespolitik, hvor fokus fremover i højere grad fokuserer på videndeling?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar