tirsdag den 13. november 2012

stx: Vigtig eksamensændring


Det ser ud til, at vi fremover kan lade eleverne få fuld adgang til i-bøger og e-bøger til eksamen. Det er en væsentlig forandring, som alle ikke nødvendigvis er opmærksomme på. Derfor dette lille og ret hurtige blogindlæg, da jeg har lidt for lidt plads på twitter:
  • Der er i den nye eksamensbekendtgørelse tilføjet et stk 2 til §15, som tillader brug af internettet, og herved er det ikke længere umuligt for eleverne at bruge deres i- og e-bøger til eksamen jf. nedenstående:
  • § 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.
  •  
  • Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

Du kan også læse det her i selve eksamensbekendtgørelsen: bekendtgørelsen 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar