mandag den 9. april 2012

Praktisk tilrettelæggelse - Gaming stx

Eksempel på tilrettelæggelse af forløb med gennemgang af spil i faget dansk:

1. Forberedelse til gruppearbejde:

Eleverne inddeles i grupper, og hver gruppe får et spil, de skal arbejde med. Disse spil skal de prøve af hjemme.

2. Hurtigskrivning og/eller mindmap

I klassen skal eleverne arbejde individuelt først med hurtigskrivning og dernæst en mindmap om det spil, de har spillet hjemme. På den måde er de begyndt at reflektere bevidst og er bedre forberedt inden gruppearbejdet.

3. Gruppearbejdet:
I grupperne skal de arbejde med spillet på baggrund af en analysemodel (se fx et eksempel i et af mine tidligere indlæg på bloggen). Det er en god idé at tildele eleverne nogle gruppearbejdsroller, så arbejdet bliver mere effektivt. 

4. Cooperative Learning/fremlæggelse af gruppearbejdet:

Efterfølgende sendes de ud i dobbeltcirkler (kan også erstattes af parvis "walk and talk":

Dobbeltcirkler (Et eksempel på cooperative learning)
- Gruppe 1, som har arbejdet med Skyrim, placeres som indre cirkel
- Gruppe 2, som har arbejdet med Batman Arkham City, placeres som ydre cirkel

(På samme måde placeres gruppe 3 og 4 i en anden dobbeltcirkel)

A:
Alle i den indre cirkel begynder med at fortælle om spillets opbygning og må ikke afbrydes af den anden.
Herefter skal den ydre cirkel fortælle om spillets opbygning og må ikke afbrydes af den anden.
Herefter drøfter de forskelle og ligheder mellem de to spil.

Den yderste gruppe rykker med uret, så man nu står overfor en ny person.

B:
som A, men med et nyt element fra analysen.

Ligesom i forbindelse med Matrix-fremlæggelse har alle et ansvar for fremlæggelsen. Derfor er eleverne nødt til at være meget aktive og ansvarlige under gruppearbejdet.

5. Blog:

Eleverne udarbejder individuelt en blog, hvor de skriver en anmeldelse af det spil, de har arbejdet med. I den forbindelse skal de perspektivere til det andet spil, som de har hørt om i forbindelse med dobbeltcirklerne.
Efterfølgende får eleverne til opgave at kommentere hinandens blogs og/eller de allerede skrevne kommentarer.

6. Afleveringsopgave:

Nu kommer en ny skrivefase, hvor eleverne skal arbejde med deres egen anmeldelse, så den kan blive forbedret bl.a. på baggrund af de kommentarer, de har fået, og den inspiration de har fået ved at læse hinandens anmeldelser. Den forbedrede anmeldelse afleveres, og eleverne får en individuel bedømmelse.

7. Opsamling

I opsamlingen vil det fx være oplagt at sammenligne elevernes anmeldelser med andres spilanmeldelser af de spil, de har arbejdet med. (Ideer til andre journalistiske genrer: Avisnet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar