mandag den 9. april 2012

Gaming - opfordring til forlag


Opfordring til forlag!

Via arbejdet med spil i dansk stx, har jeg opdaget, hvad jeg ønsker mig, som kunne gøre det langt lettere at arbejde med spil i undervisningen. Det ville nemlig være godt at kunne fjerne nogle af de barrierer, som gør, at man fravælger spil som underviser. Jeg ønsker mig nemlig en spilantologi:

 • med spiluddrag, hvor teksten i disse uddrag er på dansk eller med danske undertekster. Det er ikke nok, at man filmisk kan se disse spil blive spillet - uddragene skal fungere, så man kan spille dem i timerne. Disse spiluddrag skal være af forskellig længde - afhængigt af om det skal være til demonstration af noget specielt, eller om man som underviser skal anvende det som genstand for længere analyse.
 • med ideer til, hvordan disse spil kan anvendes flerfagligt, så man kan anvende samme antologi på tværs af fag.
 • med opfølgning på de allerede eksisterende AT-emner (fx 2012: katastrofen).
 • med materiale som er tilgængeligt online, så man ikke er afhængig af spillekonsoller. Altså spil/materiale man kan downloade fx i stil med de bøger, man låner via ereolen. 
 • med materiale man køber som klassesæt - hvor kun ét sæt kan anvendes ad gangen og efterfølgende hentes af en anden klasse. (Sådan som vi gør med fysiske bøger fra bogkælderen.)

Praktiske problemer ved brug af spil/games i undervisningen:


Praktiske problemer er en del af hverdagen som gymnasielærer, og det er godt nok mere interessant at blogge om didaktiske overvejelser, men hvis vi skal bruge konsol-spil i undervisningen er der en lang række praktiske problemer, vi er nødt til at forholde os til. Nogle af disse problemer er måske en selvfølge for nogen, men jeg vælger alligevel at nævne dem her.

Hvorfor spille, hvis det er så besværligt?

 • Spil er et væsentligt element i de unges hverdag.
 • Spil henter inspiration (intertekstualitet) fra mange af de samme elementer, som vi gerne vil have eleverne til at interessere sig for i undervisningen. Herved kan vi i elevernes optik gøre vores andre undervisningselementer mere relevante i forhold til deres verden. (Eksempel: Ligesom film og tekster henter spil også inspiration i fx den græske og nordiske mytologi.)
 • Der er en stor grad af transfer-værdi fra analyse af spil til analyse af tekster. 
 • Fordi eleverne - måske særligt de elever som finder traditionel undervisning mindre relevant - er særdeles motiverede, når de spiller, er det muligt at give dem nogle redskaber, som kan gøre dem til bedre analytikere. 
 • Fordi eleverne i virkeligheden er er specialisterne - ved at bruge spil i undervisningen begiver vi os ind på deres domæne, og vi overgiver i langt højere grad kontrollen over, hvad der sker i undervisningen til eleverne og deres viden.

Barrierer for brug af spil i undervisningen:

 • Kvalitetsspil er dyre, og det er langt billigere at købe en roman til eleverne. Endvidere er disse spil afhængige af den enkelte konsol, så man kan ikke bare købe spil, eleverne kan låne med hjem, eftersom nogle har Xbox, andre Wii eller PS3. Andre igen spiller på PC. 
 • Mange gymnasier og HF-kurser har de seneste år nedlagt computerrum, fordi eleverne selv medbringer bærbar, hvorfor man heller ikke bare kan købe PC-spil.

 • Man skal som underviser overveje, om man vil lade eleverne bruge tid i timen til at spille, eller lade dem spille hjemme som lektie.
 • Problemet med at spille i timerne er, at det er tidskrævende, man skal som lærer vælge uddrag, og her mangler jeg som underviser en spil-antologi - altså en række klip fra spil af kortere varighed, som kunne vise forskellige karakteristika ved spillene. 

Andre løsningsmodeller:

 • En løsningsmodel er at bruge elevernes egne spil - undersøge hvilke de selv har, supplere, og fx lade dem bytte internt. Det betyder dog, at man skal arbejde med flere spil sideløbende og fx under temaet Fantasy finde flere spil, man i klassen kan sammenligne. I så fald vil det være oplagt at lade eleverne vælge uddrag, som kan vises/anvendes i timen.
 • Et alternativ er at benytte onlinespil, så man ikke skal medbringe konsol til undervisningen (Jeg kan ellers lige se det for mig med rullevogne m. tv og video erstattet af forskellige spillekonsoller - næsten som i de gode gamle dage)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar