lørdag den 12. maj 2012

svensk i dansktimerne på stx

Gennemgang af svensk litteratur i undervisningen kan let blive præget af, at eleverne blokerer for emnet. De mener ikke, at de er i stand til at læse svenske tekster, men man kan let gøre dette emne til noget eleverne oplever som meget afvekslende.


1. Begynd med meget lette tekststykker:

Hvorfor skal man begynde med at læse Strindberg, hvis de får lettere ved at forstå hans tekster efter at være startet med sangtekster om Emil fra Lønneberg?

Det er sikkert lang tid, siden dine elever sidst er blevet præsenteret for svenske tekster, så de har reelt svært ved at forstå dem. Derfor er det godt at bruge noget let først og gerne noget de genkender.

Efterfølgende kan man tage lettere og nutidige tekststykker. En god ide er et uddrag af første kapitel af kriminalromaner. Fx er Läckbergs bøger sprogligt meget lette, desuden handler første kapitel næsten altid om, at en eller anden person finder et lig - og kapitlet kan derfor stå alene, så man ikke behøver læse mere af bogen/bøgerne.

Efterfølgende kan man så tage nogle af de tekster ind, man vil arbejde med i forbindelse med analyse og fortolkning.

2. Brug sprogundervisningens metoder i tekstgennemgangen:

Det er meget varierende for eleverne at øve oplæsning og arbejde parvist med små oversættelsesstykker. For en del elever er det afvekslende at arbejde med indholdsmæssigt lettere tekster, hvor man ikke stiller de store krav til analyse og fortolkning.

3. Lad svenskundervisningen løbe over længere tid:

Brug af og til oplæsning og oversættelse af lette svenske tekster som afveksling gennem alle tre år, mens I er i gang med andre forløb. På den måde holder eleverne deres kundskaber ved lige, og du lade svenske tekster indgå naturligt i gennemgangen af fx litteraturhistorie.


1 kommentar:

  1. God idéer til arbejdet med svensk i dansk. Har du overvejet, at samarbejdsprojekter i eTwinning kan ske mellem nordiske skoler? Følg i øvrigt http://www.facebook.com/etwinning.dk

    SvarSlet