onsdag den 3. august 2016

Transaktionsanalyse i danskundervisning

Undervisning af elever i forståelse af Transaktionsanalyse kan absolut anbefales. En let tilgang til, hvad transaktionsanalyse er, kan man få ved at læse bogen af Thomas A. Harris: "Jeg er OK, du er OK". En endnu lettere og hurtigere tilgang er "Den nye Psykologihåndbog" af Mogens Brørup m.fl. - en bog rigtig mange ungdomsuddannelser har liggende, fordi de anvender den i faget psykologi.

Man kan også finde illustrationer (linket her er godt nok til en illustration med tyske kommentarer)

Transaktionsanalyse - kommunikation mellem voksne

Det er vigtigt at markere for eleverne, at transaktion handler om kommunikation mellem voksne, selvom man benytter begreber som "Forælder", "Voksen", "Barn".

Materiale:

Som underviser har jeg eksemplevis bedt eleverne læse en énakter, hvorefter de har skullet spille uddrag for hinanden. Det kan fx være "Natsommerfuglen" af Soya.

I dette gruppearbejde er det en god ide at have det antal personer, som er krævet for at spille stykket + en elev, som får rollen som instruktør.

Lad eleverne arbejde med analyse og tolkning først:

Giv grupperne nogle arbejdsspørgsmål fx:
  • Karakteriser personerne
    • Overvej i den forbindelse, hvordan de sidder, taler står etc.
    • Overvej om personerne ændrer sig i løbet af stykket
  • Karakteriser miljøet
  • Hvilken betydning har titlen

Lad gennemgangen/fremførelsen foregå i en aula, festsal eller lignende:

Lad eleverne øve og fremføre et uddrag af stykket for hinanden. De skal vælge et uddrag, hvor de tydeligt kan vise det, de har analyseret sig frem til (Du kan også bede dem om at optage det som filmklip). Det er en god ide at flytte fremførelsen til et andet lokale, så hvis I har en scene, så vælg den.

Når eleverne fremfører deres uddrag, kan man samle op ved at tale om transaktionsanalyse. 
  • Passer stemmeføring, kropssprog sammen med det gruppen har analyseret sig frem til?
  • Snak i fælleskab om, hvad gruppen også kunne have gjort for at understrege eller få en anden virkning frem.
  • Sammenlign uddragene med hinanden, så det bliver tydeligt, at grupperne har tolket forskelligt.
Denne arbejdsmetode betyder bl.a. at eleverne får en større forståelse for, at der sker en tolkning, når et drama opføres, og at det altså godt kan betale sig at se flere forskellige udgaver af samme drama.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar