fredag den 5. august 2016

Reformforberedelse 2 - SRP-skrivning

SRP ændres med den nye gymnasiereform, og selvom der er lang tid, til de første elever skal skrive deres studieretningsprojekt, har de behov for progression frem mod denne opgaveskrivning. Denne træning kan vores nuværende elever også have gavn af, samtidig med, at vi hver især får mere overblik over reformelementerne.


Om SRP står der:

"Mere af vejledningstiden skal bruges på feedback på baggrund af løbende produktkrav i vejledningsfasen, fx aflevering af mindre tekstuddrag, udfoldede opgavedispositioner eller mindre synopsis."


Dette element kan og bør vi allerede nu inddrage i arbejdet med DHO (Dansk-Historieopgaven) og SRO.

Ved Aabenraa Statsskole er der allerede tradition for, at eleverne afleverer elementer fra DHO i en vejledningsfase før opgaven skrives. Eleverne afleverer en prøveside (med litteratur-/kildehenvisninger), som de får feedback på. De afleverer også en foreløbig litteraturliste samt en foreløbig indholdsfortegnelse. Min erfaring er, at dette gør, at de i selve skrivefasen ved både DHO og senere opgaver kan koncentrere sig mere om indholdet, fordi de her har fået større overblik over formkravene.


Om SRP står der også:

"For at styrke en dybdeforståelse af komplekse faglige problemstillinger afsluttes SRP med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. I vurderingen af det samlede projekt skal indgå elevens metodeovervejelser og anvendelse af basal videnskabsteori i projektet. "


Det vil sige:
Elementer med videnskabsteori og metode som i dag trænes i AT (og i fagene) kommer til at indgå i arbejdet med SRP og den mundtlige eksamination. De forsvinder ikke! Dermed skal vi altså frem til reformen have fokus på, hvordan vi får trænet disse elementer, selvom AT's eksistens ophører.
Det kan derfor være en god ide at koble SRO og en AT-årsprøve sammen. 
Ved Aabenraa Statsskole har vi haft forsøg med SRO og mundtlig eksamen. Resultatet var at eleverne var væsentlig mere fokuseret på at aflevere en studieretningsopgave af høj kvalitet, når de fik mere vejledning og efterfølgende kom til en mundtlig prøve, end de var i klasser uden en mundtlig eksamen. Så hvis man frem til reformen kobler disse elementer sammen, kan vi få en gavnlig effekt samtidig med, at vi selv som lærere bliver hurtigere klar til omstillingen. 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar