søndag den 7. august 2016

Reformforberedelse 3 - Grundforløb på tre måneder

Som forberedelse til, at vi på skolerne skal i gang med at planlægge grundforløb kortere end tidligere, tænkte jeg, at jeg ville google mig frem til erfaringer fra skoler, der har haft forsøg med et forkortet grundforløb. Dog er det desværre kun lykkedes mig at finde en enkelt artikel om Silkeborgs erfaringer: http://gymnasieskolen.dk/kort-grundforløb-er-en-succes-i-silkeborg
Til gengæld har jeg nederst i mit blogindlæg et link til lidt forskellige artikler om reformen.

Klassedannelsen:

Udfordringen i grundforløbet bliver, at vi som skoler ikke kender elevernes præferencer.
Hvordan sikrer vi et godt fagligt og socialt miljø i en klasse, hvis eleverne sættes tilfældigt sammen og skal flytte til en ny klasse efter tre måneder?
Hvilke kriterier skal vi bruge i forbindelse med klassedannelsen? (Folkeskolekarakterer, bopæl, køn, fødselsdag, tilfældighed???)
Det er i hvert fald et udpluk af de spørgsmål, vi bør stille os selv på skolerne i den kommende tid, når vi skal træffe disse beslutninger. Eftersom vi allerede om nogle måneder får elever i brobygning, haster det lidt mere, end vi tror, for vi skal give en orientering til disse brobygningselever.

Vi skal danne klasser også af hensyn til AP, NV og matematik. Både AP og NV skal afsluttes sammen med grundforløbet. Her skal fortsat være en intern prøve, men karakteren skal tælle med på eksamensbeviset. Som noget nyt kommer en intern matematikprøve ved slutningen af grundforløbet. Disse timer binder - så vidt jeg kan vurdere - skemaet i mere end halvdelen af klassernes skemapositioner.

Nv & ap: Jeg ved, at man i det eksisterende grundforløb på nogle skoler - fx Grindsted Gymnasium & HF har kørt et turboforløb i nv og ap, så man har ladet klassen bytte fokus ved efterårsferien. På disse skoler kan man måske hente erfaringer. Et koncentreret forløb kan godt lade sig gøre, det nye er, at eleverne nu skal have disse ap- og nv-turboforløb på samme tid.

Klar til valg af studieretning:

Når nu eleverne skal introduceres til studieretningerne, skal de så prøve at smage på lidt af hvert fx i form af studieretningsdage, hvor hele årgangen er samlet om fælles introduktion, eller skal eleverne opdeles efter interesse? Når over halvdelen af skemapositionerne er opbrugt af nv, ap og ma, kan man ikke reelt tilrettelægge studieretningsuger.
Selv har jeg leget lidt med følgende tanke om studieretningsdage: Man kunne give eleverne faste klasser i matematik, nv og ap, men lade resten af undervisningen være tilrettelagt fælles for årgangen. Det kunne eksempelvis give en "biotek-blokdag", hvor man startede dagen med en fælles introduktion til eleverne efterfulgt af nogle workshops tilrettelagt af et biotek-team sammen med nogle 3g'ere. Ugen efter kunne man så have en anden studieretningsdag, så man i løbet af forløbet havde smagt på alle skolens studieretninger.
Vi har på alle skoler brug for mange ideer - hvordan forestiller du dig det nye grundforløb tilrettelagt, måske er det lige netop din ide, vi har brug for.

Links til artikler om reformen:

Rektorernes formand Anne Birgitte Rasmussen

Gymnasieskolens oversigt over artikler om reformen 2016

Berlingskes oversigt over de artikler, de har bragt om reformen


Ingen kommentarer:

Send en kommentar