lørdag den 28. marts 2015

Elever med Autismespektrumforstyrrelser

Egentlig bliver det alle steder skrevet som tre ord: Autisme Spektrum Forstyrrelser, men som dansklærer har jeg det svært ved, at man ikke overholder de danske sprogregler, så jeg skriver det konsekvent som et ord. Det må I leve med på denne blog.

Hvis du har en enkelt elev med autismespektrumforstyrrelse i en klasse, kan du også godt tage et par tips med fra vores erfaringer. Det er også muligt, at du bliver lettet og tænker - "Jamen, det gør jeg jo allerede i forvejen."

Jeg får ikke alle tips med her, men der er et par stykker, som er lette at tage ind i undervisningen, netop fordi de også er til gavn for resten af din klasse.


Elevantal

I august i år startede 12 elever med Autismespektrumforstyrelser (ASF) hos os i 1. hf.
Hos os er antallet af elever i klassen maksimalt 12, fordi der er behov for, at eleverne får mindre uro, og det er vigtigt, at der er færre personer, de skal forholde sig til. - Faktisk er tilbagemeldingen fra eleverne nu, at vi (lærerne) reagerer kraftigere på udefra kommende støj, end de gør.

Du kan måske være så heldig, at du har et lille valghold, men hvis du i stedet har en enkelt elev i en klasse med flere elever, kan du hjælpe eleven ved at dele op og benytte flere lokaler fx i forbindelse med gruppearbejde, så man altså kan sætte sig et roligt sted på skolen. I så fald skal du på forhånd bestemme, hvor de enkelte grupper skal gå hen. Endvidere kan faste pladser i klassen hjælpe rigtig meget.


Struktur i timen

Meget af det du har lært i pædagogikum, er ekstra vigtigt her. Sørg for altid at skrive følgende op på tavlen:
  • Dagens emne
  • Emnet for sidste modul
  • Målet for dette modul
  • Dagens aktiviteter
Lad denne disposition blive stående på tavlen hele timen, på den måde sikrer du, at eleverne hele tiden har et overblik over, hvor de er.
- Overvej i øvrigt for dig selv, hvordan du har det, hvis du kommer på kursus, og der ikke er en plan for, hvad dagen skal indeholde. 


Elevaktivering, gruppearbejde?

Netop former som CL, skiftende samarbejdspartnere i løbet af timen, gruppearbejde og lignende kan øge stressniveauet for en elev med ASF. 

Hvis du har den type elev i klassen, kan du lave en aftale om, at det er ok at trække sig tilbage og forlade klasselokalet, når det bliver for meget. Det kan også være nødvendigt at acceptere, at det for nogle elever skal være individuelt arbejde og ikke gruppearbejde - eller at gruppearbejde kan bestå af to personer.

Konkrete anvisninger

Igen er det, du allerede har lært i pædagogikum, ekstra vigtigt for denne type elever. Giv konkrete anvisninger, når du giver lektier for. At bede eleverne om at "læse side ... til side ... i bogen" er ikke konkret nok. Jo mere præcise spørgsmål, des bedre. 
  • Skriv om de skal læse intensivt eller ekstensivt. 
  • Stil spørgsmål, de skal besvare, mens de læser - så de ved, hvad de skal lede efter.
  • Skriv hvad formålet med lektien er.

Kontakt os bare

Hvis du har en elev i din klasse, og du har brug for lidt flere konkrete tips - det kan også være nogle mere fagfaglige tips, så er du naturligvis meget velkommen til at kontakte mig eller skolen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar