fredag den 29. august 2014

Eksamensklager & den faglige udtalelse

Midt under eksamen har jeg ikke tid til at skrive blog-indlæg, men lige nu har jeg lidt bedre tid til at reflektere. Derfor er dette indlæg dog en smule uaktuelt lige nu, men et skoleår går jo hurtigt.

Eftersom jeg håndterer de elevklager, som kommer i forbindelse med eksamen - både SRP, SSO, skriftlig og mundtlig eksamen - har jeg efterhånden opdaget, at mange undervisere føler sig en smule på gyngende grund, når de præsenteres for en klage, de skal svare på. Det er der god grund til, for det er ikke så ofte, vi får klager over vores arbejde. Her er det underordnet om man er ny lærer eller én med mange års undervisningserfaring. For mange er det ubehageligt at modtage en klage, og man kan komme i tvivl om, hvorvidt man selv har bedømt rigtigt.
Hvis man følger nogle grundregler, når man skriver et klagesvar (= en faglig udtalelse), kan man både få afklaret med sig selv, om man har bedømt rigtigt, og man kan sikre sig, at en opgave ikke automatisk bliver sendt til ombedømmelse, fordi man ikke har skrevet et klagesvar, der giver de nødvendige informationer.

Derfor dette indlæg på min blog - tænkt som en hjælp til dig, der for første gang skal svare på en elevklage.

Formalia:


Når du skal besvare klagen, bør svaret indeholde eleven/kursistens fulde navn og fagets niveau - på den måde sikrer du dig, at der ikke kommer tvivl om, hvorvidt du har genlæst den rigtige opgave, og at du er opmærksom på, hvilket niveau opgaven bedømmes udfra. Endvidere er det god kutyme at sætte en underskrift, så du tydeligt viser, at du står inde for det, du har skrevet. Jeg vil også anbefale, at du enten sender det som fysisk brev, eller at du scanner det ind som pdf-fil, så du sikrer dig, at dokumentet ikke kan ændres af andre, hvis du vælger at sende elektronisk.

Klagesvarets indhold & de vigtigste dokumenter:


Som skole skal vi følge de regler, der står i Eksamensbekendtgørelsen kapitel 10. Denne bekendtgørelse gælder for alle ungdomsuddannelser. Når jeg håndterer klagesager, plejer jeg at sende dette uddrag til den eksaminator/vejleder/censor, som skal skrive et klagesvar.

Når du skriver dit svar, skal du begynde med at genlæse fagets læreplan fagets læreplan og karakterbekendtgørelsen. Sørg herefter for at besvare klagen ved at forholde dig til, i hvor høj grad eleven/kursisten lever op til fagenes mål, så det tydeligt kommer til at fremgå af dit klagesvar.


Jeg håber, dette indlæg kan fjerne en smule af din usikkerhed, hvis du på et tidspunkt modtager en klage.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar