tirsdag den 17. september 2013

Klasserumskultur

Som undervisere har vi stor indflydelse på klasserumskulturen - og måske større indflydelse end man som lærer har lyst til.

Det er lettere at nedbryde et godt socialt miljø end at opbygge en god klasserumskultur.

Særligt når man har en klasse i begyndelsen af 1g, når en studieretning begynder, eller hvis man får en ny elev i klassen, er det vigtigt med en ekstra indsats. Resten af eleverne studietid er det vigtigt at holde en god klasserumskultur ved lige.

Denne ekstra indsats eller vedligeholdelse har i mine timer et fagligt indhold, men er tænkt ind i forhold til den måde, jeg tilrettelægger arbejdsformerne.

En del CL-øvelser (Cooperative Learning) egner sig rigtig godt. Det kan være svarbazar, dobbeltcirkler eller svar og byt. Når man læser i Spencer Kagans bog, er det tilrettelagt til folkeskolen, og jeg er altså nødt til at tilpasse det til min egen undervisning.

Fordelen ved eksempelvis svarbazar er, at eleverne kommer til at tale med mange forskellige klassekammerater i løbet af en undervisningstime. Hvis der er 10 spørgsmål i en svarbazar, kommer eleven til at tale med 10 klassekammerater. Det har faktisk betydning for det sociale miljø i klassen, og mit indtryk er, at eleverne er langt mere aktive end hvis de skulle have besvaret spørgsmålene i et traditionelt gruppearbejde.

Det nedenstående er en lidt tilpasset udgave, som ikke har alle CL-detaljer med:

Forestil dig, at du har udarbejdet arbejdsspørgsmål til en klasse. Alle elever får en kopi af arket med de spørgsmål, du har forberedt. På arket skal der være plads til skriftlige svar.

Nu skal eleverne gå rundt og finde en partner.
1) A stiller B et spørgsmål, hvorefter A skriver B's svar på sit opgaveark.
2) B tjekker, at A har skrevet det rigtige svar ned og skriver sine initialer
3) Nu er det B's tur til at stille spørgsmål til A, hvorefter A tjekker og skriver sine initialer.
4) Nu skal de finde en ny partner.

Vigtig regel: Eleverne må ikke have den samme partner to gange i løbet af svarbazaren. De må først sætte sig, når alle spørgsmål er besvaret. Resten af tiden skal de stå eller gå.

Klasserumskulturen er vigtig for det, eleverne præsterer. Desuden har et stort forskningsprojekt, som blev præsenteret i 2011, vist, at klasserumskulturen er vigtig i forbindelse med frafald. Faktisk er det meget begrænset, hvad vi kan gøre med mentorer, lektiecafe og meget andet. Det er i klasserummet, vi har indflydelse på, om eleverne har lyst til at blive på skolen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar